Crafty

Providing exporting - importing services

Consulting finance for corporations

Tư vấn M&A

Dịch vụ môi giới hàng hóa xuất khẩu là hoạt động môi giới bán hàng ký kết giữa VBCC và bên bán là thương nhân Việt Nam.

Xem thêm

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý, cấp phép đầu tư và là tài liệu đặc biệt quan trọng.

Xem thêm

Đầu tư

Tư vấn vay vốn phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu trước khi giao hàng, sau khi giao hàng, thu mua nguyên vật liệu dự trữ phục vụ xuất khẩu.

Xem thêm

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Dịch vụ xuất nhập khẩu với hàng Kinh doanh, Đầu tư, Gia công, Tạm nhập - Tái xuất, Sản xuất xuất khẩu, Chế xuất, Xuất nhập khẩu tại chỗ, Phi mậu dịch và các trường hợp đặc biệt khác.

John Doe - UX Designer

Tư vấn xác định giá vốn hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu, sau thuế, trước thuế, xác định lãi lỗ trước khi bạn ký hợp đồng ngoại thương.

Jane Eva - SEO Expert

Thủ tục nộp thuế, thủ tục hoàn thuế, thủ tục miễn thuế, thủ tục không thu thuế, thủ tục điều chỉnh thuế do nộp nhầm tại hải quan cửa khẩu đường bộ, hải quan cảng, hải quan sân bay, hải quan khu công nghiệp...vvv.

John David - Developer

Công Ty Xúc Tiến Thương Mại Aplant

Aplant là doanh nghiệp tư nhân hoạt động độc lập trong lĩnh vực quản lý đầu tư và tư vấn M&A. Chúng tôi giúp khách hàng tiếp cận với thị trường vốn và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện thành công các mục tiêu.

Xem thêm

Dịch vụ tư vấn M&A - Tư Vấn Tài Chính - Đầu tư - Chuyên nghiệp - Uy tín - Hiệu quả

Chúng tôi luôn cần niềm tin và sự ủng hộ động viên của quý khách hàng, quý cổ đông và các đối tác kinh doanh cũng như sự tạo điều kiện giúp đỡ của các cơ quan quản lý Nhà nước và trên hết là sự nỗ lực cống hiến của đội ngũ cán bộ, nhân viên Aplant

Liên hệ ngay!